Valmennusryhmien pelisäännöt

Valmennusryhmien pelisäännöt

 

Harjoittelu

- Harjoituksiin tullaan ajoissa ja hyvin valmistautuneena (varustus, ruokailu, lepo)

- Harjoitellaan valmentajan tekemän ohjelman mukaisesti, mutta omaa kehoa kuunnellen ja omaa harkintaa käyttäen

- Ohjelmaan merkittyinä lepopäivinä ja sairaana levätään

 

Tiedonkulku urheilijan ja valmentajan välillä

- Kaikista muutoksista harjoitusohjelmassa tulee tiedottaa (valmentaja <-> urheilija)

- Poissaoloista ilmoitetaan hyvissä ajoin

- Tiedossa olevista reissuista ja muista esteistä tulee ilmoittaa hyvissä ajoin. Mielellään jo ennen harjoitusohjelman tekoa.

- Pienistäkin vaivoista pitää kertoa heti valmentajalle

 

Harjoituspäiväkirja

- Harjoituspäiväkirjaa täytetään säännöllisesti, mieluiten päivittäin. Tuntemuksia ja kommentteja harjoituksesta on myös hyvä kirjata.

- Harjoitus kirjataan sellaisena kuin se on tehty (sisällöt, kesto). Ei kopioida toteutunutta harjoitusta suoraan suunnitelmasta, jos se ei ole ollut täsmälleen sellainen.

- Vain totuudenmukaisesta harjoituspäiväkirjasta on hyötyä

 

Kilpaileminen

- Kisailmoittautumiset ja -maksut hoidetaan itse

- Seura hoitaa Suomen- ja piirinmestaruuskisojen sekä kaikkien viestien ilmoittautumiset ja maksut; suunnitelmista tulee ilmoittaa valmentajalle hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisen määräpäivää

- Mestaruuskisoihin ja seuraotteluihin osallistuminen on urheilijan velvollisuus seuraa kohtaan silloin, kun poisjäännille ei ole perusteltua syytä

 

Edustaminen

- Kisoissa, harjoituksissa ja leireillä edustetaan itsensä lisäksi myös seuraa; käyttäydytään sen mukaisesti

- Pyritään olemaan mallikelpoisia esikuvia nuoremmille lekiläisille

- Käytetään seuran edustusasua vähintään mestaruuskisoissa ja viesteissä (kisa ja palkintoseremonia)