Toistaiseksi voimassa olevat (15.5. alkaen) urheilua ja liikuntaa koskevat koronaohjeistukset Lempälässä

Koronarajoitteita puretaan asteittain, päivitetyt ja toistaiseksi voimassa olevat rajoitukset.

Sisäliikunta
  • Lapset ja nuoret: Vuonna 2002 ja sitä myöhemmin syntyneiden ryhmäharrastustoiminta sisällä on mahdollista OKM/THL turvaohjeistusta noudattamalla, mutta ryhmäkoko voi olla korkeintaan 20.
  • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa aikuisten ryhmäharrastustoiminta on suljettu toistaiseksi
  • Lääkinnällinen ja vastaava kuntouttava toiminta sekä OKM:n määritelmän mukainen aikuisten ammattilais- ja maajoukkueurheilu (ml. Olympiakomitean tukiurheilijat) on mahdollista toteuttaa sulusta huolimatta – liikuntapäällikön päätöksellä
Ulkoliikunta
  • Lapset, ulkona ohjatussa ryhmäliikunnassa 2002 ja myöhemmin syntyneet voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä ja ryhmäkokorajoitusta. Kilpailu- ja turnaustoiminta on mahdollista ulkona.
  • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on mahdollista ulkona korkeintaan 50 henkilön ryhmissä turvaohjeita noudattaen OKM/THL turvaohjeistusta (turvavälit, hygienia, siivous ym).
Kuntosalit
  • Suljettu
Saunat
  • Yleisövuorot - suljettu
  • Yksityisvuorot - suljettu
Sisätiloissa tapahtuvat kokoukset (kokoustilojen vuokraus esim. Innilä, Hakkarin kahvio jne.)
  • Enintään 50 henkilön kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi sekä tartuntatautilain kohtaa 58c, jonka mukaan asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta ja pintojen puhdistusta tehostetaan.